793 405 475 gabinet@pozmiane.pl

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna to indywidualne spotkania z psychoterapeutą podczas których, poszerzasz obszar własnej świadomości w aspekcie emocji, myśli i doznań z ciała. Spotkania mają służyć wsparciu Ciebie i odbywają się w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Pomiędzy psychoterapeutą a Tobą zostaje zawarty kontrakt, który określa zasady spotkań m.in. czas trwania sesji, odpłatność, cel spotkań, zagwarantowanie poufności treści sesji.

Psychoterapia grupowa to spotkania w 6-8 osobowych grupach, które odbywają się raz w tygodniu przez 1, 5 godziny. Zanim dołączysz do grupy bierzesz udział w kilku spotkaniach indywidualnych z psychoterapeutą, podczas których rozmawiacie o ważnych dla Ciebie sprawach.

Psychoterapia par to spotkania psychoterapeuty lub dwóch psychoterapeutów z partnerami, podczas których osoby poszerzają swoją świadomość, jak funkcjonują w relacji ze swym partnerem/partnerką. Osoby mają możliwość usłyszeć się wzajemnie, przyjrzeć się relacjom z partnerem i z innymi osobami oraz zrozumieć ich wpływ na zachowanie, poznać granice wewnątrzpartnerskie oraz społeczne i odkryć ich wpływ na życie. Dla lepszego zrozumienia i zmiany często nieakceptowanego zachowania partnera istnieje możliwość opisywania i wyjaśniania przekazu pokoleniowego – nieświadomych nakazów rodzinnych. Wszystko to, dlatego, by podążając wraz z psychoterapeutą, para miała stworzone bezpieczne warunki do porozmawiania o trudnościach, zrozumienia ich źródeł i wybrania pożądanej zmiany.

Psychoterapia rodzinna to spotkania psychoterapeutów z członkami rodziny, w czasie, których poznaje się źródła trudności oraz poszukuje się najlepsze a zarazem możliwe rozwiązania. Omówienie granic wewnętrznych i społecznych, sposobów komunikacji rodzinnej, przekazów od rodziny pochodzenia służy zobaczeniu i zrozumieniu przyczyn trudności oraz możliwości uporania się z nimi. Na sesjach psychoterapeuci stwarzają rodzinie bezpieczne warunki do uświadamiania ukrytych źródeł kłopotów oraz w procesie terapii zapraszają do akceptowanej i możliwej dla rodziny zmiany.