793 405 475 gabinet@pozmiane.pl

Helena Wolska – psychoterapeuta, psycholog

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem. Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Swoją praktykę psychoterapeutyczną regularnie superwizuję.

Psychoterapia jest dla mnie wybranym ze świadomością zawodem i zarazem pasją, której towarzyszy ciekawość poznania drugiego człowieka. Wierzę, że każdy człowiek potrafi znaleźć własną drogę, jeśli tylko znajdzie się w przestrzeni bezpiecznej do doświadczania siebie.

Zapraszam Ciebie, jeśli przeżywasz kryzys w życiu osobistym lub zawodowym, odczuwasz przedłużające się przygnębienie, czujesz lęk, uzależniłeś/łaś się od alkoholu, narkotyków, leków, masz zaburzenia jedzenia, snu.
Zapraszam Ciebie także, jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie, z odwagą siegać po to, czego pragniesz, cieszyć się życiem takim, jakie ono jest.

Zapraszam Ciebie do wspólnych poszukiwań Twojego „Ja”.

Moje wykształcenie:

Trójmiejski Ośrodek Medycyny Orientalnej, Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Specjalizacja Fitoterapeuta.

W trakcie kształcenia w TOMO w specjalizacji Akupunktura.

Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, Psychoterapeuta i Trener

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Psycholog

Uniwersytet Szczeciński, Pedagog

Uniwersytet Gdański, Logopeda

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Master of Bussines Administration

Wybrane szkolenia, warsztaty, konferencje:

2016 Konferencja AAGT i EAGT Psychoterapeutów Gestalt w Taorminie, Sycylia.

2014 Konferencja „Barwy Gestalt”, Kraków

2013 Konferencja EAGT, Kraków

2012 Warsztat pracy z ciałem – Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, prowadzący: Olaf Trapp

2011 Konferencja Human Rights and Social Responsibility Committee of EAGT Wenecja, Włochy. „Social, political and cultural relationships as therapy’s grounds. A Gestalt Therapy Session.

2011 Konferencja Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie – Polskie Towarzystwo Psychoterapeutów Gestalt

2008 Trening terapeutyczny – Instytut Terapii Gestalt, prowadzący: Beata Leśniak.

2008 Warsztat pracy z ciałem – Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, prowadzący: Heiner Steckel .

2007 Konferencja EAGT Ateny, Grecja. Human Conflict

2005 Trening pracy z ciałem – Instytut Terapii Gestalt, prowadzący: Katarzyna Węglorz-Makuch.

2005 Konferencje Psychoterapeutów w Krakowie – Polska Federacja Psychoterapii.

Mój numer telefonu do kontaktu i umówienia się na spotkanie: 609 204 885.