Psychoterapia Warszawa

Warsztat kierowany jest do specjalistów tj. nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki, którzy chcą poznać, w jaki sposób we wczesnym stadium rozpoznać depresję, poznać mechanizmy depresji i sposoby pomocy. 
Podczas warsztatu uczestnicy będa mogli poszerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie:
- rozpoznawania wczesnych symptomów depresji, 
- sposobów prowadzenia rozmowy z osobą w depresji,
- mozliwości pomocy osobie w depresji,
- poćwiczyć sposoby udzielania wsparcia osobie w depresji,
 
Termin: zostanie podany po  zebraniu grupy chętnych osób
Czas tyrwania: 10:00 - 15:00

Koszt uczestnictwa w warsztacie: 350 zł. 

Formularz zapisu