Psychoterapia Warszawa

Trening interpersonalny to spotkania w grupie osób, które chca pogłębić swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie kontaktu z drugą osobą, poznać mechanizmy, za pośrednictwem których tworzą relacje, doświadczyć świadomego bycia w grupie i doznań, jakie to niesie, poznać emocje, jakie przeżywają. Osoby biorące udział w treningu mogą zaeksperymentować nowe sposoby bycia w grupie, nowe sposoby komunikacji oparte o świadomość swych potrzeb i reakcji.

Trening interpersonalny to spotkanie, podczas którego korzysta się z psychodramy. Każdy uczestnik, jeśli tego chce może doświadczyć siebie w sytuacji psychodramy (odtwarzanego fragmentu życia).

W warunkach pozbawionych oceny i krytyki uczestnik może spokojnie sprawdzać, co się dzieje w sferze emocji, myśli i ciała w inicjowanych sytuacjach psychodramy. Współuczestnicy dzielą się własnymi odczuciami w sposób pozbawiony oceny, co sprawia, że informacje zwrotne mogą być cenne i mogą przyczynić się zobaczenia różnych, dotąd nieświadomych aspektów siebie tj. chęć do posiadania władzy, kontroli, nadopiekuńczość, brak asertywności itp.