Psychoterapia Warszawa

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest delikatną i nieinwazyjną formą terapii manualnej, która poprawia naturalne mechanizmy autoregulacyjne człowieka. Podstawy teoretyczne oparte są na odkryciu z zakresu fizjologii człowieka – układzie kranio-sakralnym. Opisywany jest on zazwyczaj jako półzamknięty system hydrauliczny, ograniczony układem opon mózgowo-rdzeniowych. Podstawową funkcją systemu jest utrzymywanie optymalnej homeostazy w wewnątrzustrojowej gospodarce płynem mózgowo-rdzeniowym. Trwająca nieprzerwanie produkcja i absorbcja płynu mózgowo-rdzeniowego prowadzą do cyklicznych zmian jego ciśnienia, które zgodnie z podstawowymi zasadami kinetyki cieczy, przekładają się na wzrosty i spadki ciśnienia wywieranego na ściany układu kranio-sacralnego. Upośledzenie mechanizmów utoregulacji może prowadzić do zaburzeń funkcji organizmu, zwłaszcza w zakresie kontrolowanym przez ośrodki zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym.

 
Przeprowadzone w latach 70-tych XX wieku przez College of Osteopathic Medicine (Michigan State University) badania potwierdziły wysuwaną kilkadziesiąt lat wcześniej teorię, że kości czaszki zachowują pewną ruchomość także u osób dorosłych, a więc teoretycznie z w pełni wykształconymi szwami czaszkowymi.
Odkrycie to było podstawą wykształcenia modelu kranio-sacralnego tzw. „pressurestat model”. Jednym z członków zespołu prowadzącego badania był dr John E. Upledger. Podstawową różnicę terapii kranio-sacralnej Instytutu Upledgera w stosunku do innych metod terapii kranialnej jest rola jaką odgrywa opona twarda w procesie diagnostyki i terapii.
 
Ważniejsze wskazania do zastosowania terapii czaszkowo-krzyżowej:
 
 
Manipulacje visceralne
 
Osteopatia visceralna stosowana jest w celu przywrócenia właściwych korelacji między funkcją, a strukturą organów wewnętrznych i narządem mięśniowo-szkieletowo-nerwowym. Ciało doświadczające stresu lub urazu, struktury głębokie ulegają obronnemu napięciu. Trauma może dotknąć także organów wewnętrznych i otaczających je tkanek, jeśli siła urazu przechodzi przez ciało.
Ból lub dysfunkcje w mogą pojawić się lokalnie lub prowokować zaburzenia w zupełnie innym miejscu np. problemy z kręgosłupem szyjnym mogą być powiązane z zwiększonym napięciem w obrębie opłucnej, której więzadła podtrzymujące płuca przyczepiają się do kręgów szyjnych oraz górnych żeber. Więzadła wątroby mogą przyczyniać się do zaburzeń oddechowych poprzez swoje wzmożone napięcie. Ciało ludzkie jest nieskończonością połączeń, trzeba tylko znaleźć zaburzenie na danej ścieżce.
 
Osteopatia wisceralna ma zastosowanie w: