Psychoterapia Warszawa

Spotkania rozwoju potencjału osobowego to indywidualne spotkania z psychoterapeutą polegające na rozmowie, w czasie której dochodzi do poszerzenia Twojego obszaru świadomości w aspekcie twoich emocji, myśli i doznań z ciała. Spotkania mają służyć wsparciu Ciebie i odbywają się w atmosferze akceptacji zrozumienia. Pomiędzy terapeutą a Tobą zostaje zawarty kontrakt, który określa zasady spotkań m.in. czas trwania sesji, odpłatność, cel spotkań, zagwarantowanie poufności treści sesji.