Psychoterapia Warszawa

Osteopatia, to sztuka leczenia manualnego mająca swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest specjalizacją lekarską. Osteopaci wyznają holistyczny punkt widzenia, w którym człowiek to jedność ciała, umysłu i ducha. Osteopatia opiera się na anamnezji (wywiadzie), badaniu palpacyjnym oraz terapii wykonywanej za pomocą dłoni, wspierając się przy tym współpracą z lekarzem. Rola osteopaty w procesie leczenia nie polega na walce z objawami, ale na ich zrozumieniu. W pełnym szacunku do ludzkiego ciała osteopata wsłuchuje się w jego mowę. Poprzez ból, nudności, czy zawroty głowy ciało wyraża ciebie. Zamiast uciszać symptomy nadchodzącej choroby osteopata czytając mowę ciała dąży do poznania przyczyny i właściwego, trwałego rozwiązania problemu. Warsztat osteopaty tworzy wiele metod oraz technik, które wybieramy indywidualnie opierając się o potrzeby pacjenta. 

 
 
Najważniejsze wskazania do zabiegu osteopatycznego:

 

Dowiedz się więcej