Psychoterapia Warszawa

Centrum Psychoterapii, Rozwoju Osobowego i Osteopatii  "PO ZMIANĘ" rozpoczęło działalność w 2005 roku. Jesteśmy zespolem specjalistów z dziedziny: psychoterapii, psychologii i osteopatii. Dbamy o swój stały rozwój, kształcimy się biorąc udział w specjalistycznych warsztatach, treningach, konferencjach, tak w kraju, jak i zagranicą. Wszyscy nadzorujemy swą pracę, zapewniając tym samym Klientom  Centrum PO ZMIANĘ profesjonalną usługę.

 
W swej pracy kierujemy się europejskim standardami pracy. Pracujemy zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Psychologa, zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT) i Deklaracji Stasburskiej. Łączy nas pasja towarzyszenia osobom w zmianie oraz zainteresowanie człowiekiem i jego potencjałem.

 

Widzimy człowieka, jako całość umysłu, emocji i ciała. Wspierając poszerzanie świadomości w tych trzech obszarach, towarzyszymy osobom w identyfikacji trudności, odnajdywaniu ich własnych rozwiązań, budowaniu poczucia własnej wartości i czerpania radości z życia.

 
Wierzymy, że każdy człowiek ma potencjał do dokonywania zmian w swoim życiu, kiedy tylko zechce.
 
A jak Ty myślisz i czujesz?
                           Chcesz coś zmienić w swoim życiu?  
                                                       Wystarczy tylko siegnąć Po Zmianę .
 
 
 

Dowiedz się więcej