Psychoterapia Warszawa

 

Jestem fizjoterapeutą oraz wykładowcą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzę zajęcia ze studentami, których tematem jest „Fizjoterapia w stanach krytycznych”.
Moje doświadczenie zawodowe nabyłem na Oddziale Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz w prywatnych gabinetach rehabilitacji. Pracuję na Oddziale Intensywnej Terapii Szpitala Praskiego p.w.Przemienienia Pańskiego.
 
W pracy zawodowej zwracam uwagę na wpływ stanu emocjonalnego na człowieka. Wielokrotnie byłem świadkiem pogarszania się stanu pacjenta, u którego badania obiektywne medycyny klasycznej nie obrazowały rzeczywistego stanu zdrowia. Chcąc rzetelnie i kompleksowo nieść pomoc wiążę przyszłość zawodową z modelem pracy proponowanym przez osteopatię oraz terapię cranio-sacralną w tym somato-emocjonalnym rozluźnianiem.
 
Moją pracę charakteryzuje globalne spojrzenie na człowieka, w którym ciało i dusza stanowi jedność. W procesie leczenia zwracam szczególną uwagę na podążanie za kierunkiem zdrowienia, który jest zapisany w ciele. W terapii wychodzę naprzeciw pacjentowi, a nie przeciw wewnętrznym potrzebom.
 
Interesuje mnie muzyka, historia oraz osteopatia.
 
 
 W pracy korzystam z:
 
 Zapraszam do kontaktu: 509 201 178