Psychoterapia WarszawaJestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem. Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Instytucie Terapii Gestalt (ITG) w Krakowie. Jestem  członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Swoją praktykę psychoterapeutyczną  regularnie superwizuję.

Psychoterapia jest dla mnie wybranym ze świadomością zawodem i zarazem pasją, której towarzyszy ciekawość poznania drugiego człowieka. Wierzę, że każdy człowiek potrafi znaleźć własną drogę, jeśli tylko znajdzie się w przestrzeni bezpiecznej  do doświadczania siebie.

Zapraszam Ciebie, jeśli przeżywasz kryzys w życiu osobistym lub zawodowym, odczuwasz przedłużające się przygnębienie, czujesz lęk, uzależniłeś/łaś się od alkoholu, narkotyków, leków, masz zaburzenia jedzenia, snu.
Zapraszam Ciebie także, jeśli chcesz lepiej zrozumieć siebie, z odwagą siegać po to, czego pragniesz, cieszyć się życiem takim, jakie ono jest. 

Zapraszam Ciebie do wspólnych poszukiwań Twojego „Ja”.

Moje wykształcenie:

 

Trójmiejski Ośrodek Medycyny Orientalnej, Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Specjalizacja Fitoterapeuta.

W trakcie kształcenia w TOMO w specjalizacji Akupunktura.

Instytut Terapii Gestalt w Krakowie, Psychoterapeuta i Trener

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Psycholog

Uniwersytet Szczeciński, Pedagog

Uniwersytet Gdański, Logopeda

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Master of Bussines AdministrationWybrane szkolenia, warsztaty, konferencje:

 

2016 Konferencja AAGT i EAGT Psychoterapeutów Gestalt w Taorminie, Sycylia.

2014 Konferencja "Barwy Gestalt", Kraków

2013 Konferencja EAGT, Kraków 

2012 Warsztat pracy z ciałem - Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, prowadzący: Olaf Trapp

2011 Konferencja Human Rights and Social Responsibility Committee of EAGT Wenecja, Włochy. "Social, political and cultural relationships as therapy's grounds. A Gestalt Therapy Session.

2011 Konferencja Psychoterapeutów Gestalt w Krakowie – Polskie Towarzystwo Psychoterapeutów Gestalt

2008 Trening terapeutyczny - Instytut Terapii Gestalt, prowadzący: Beata Leśniak.

2008 Warsztat pracy z ciałem – Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, prowadzący: Heiner Steckel .

2007 Konferencja EAGT  Ateny, Grecja. Human Conflict

2005 Trening pracy z ciałem - Instytut Terapii Gestalt, prowadzący: Katarzyna Węglorz-Makuch.

2005 Konferencje Psychoterapeutów w Krakowie - Polska Federacja Psychoterapii.
 

Mój numer  telefonu do kontaktu i umówienia się na spotkanie: 519 597 315.