Psychoterapia Warszawa

Psycholog dziecięcy, terapeuta w zakresie wczesnego wspomagania dziecka. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe na kierunku Wczesna Interwencja- Pomoc Dziecku i Rodzinie oraz liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii małego dziecka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz wsparciu rodzin dzieci ze specjalnymi potrzebami. Prowadzi warsztaty dla rodziców i szkolenia dla specjalistów. Jest certyfikowanym terapeutą metody (Growth Through Play System) opartej na relacjach w pracy z dzieckiem autystycznym. Zajmuje się również pomocą psychologiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym, u których obserwuje się trudności emocjonalne i społeczne. Wspiera rodziców w budowaniu prawidłowych relacji ze swoimi dziećmi. Posiada uprawnienia realizatora warsztatów "Bez klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" Fundacji Dzieci Niczyje oraz „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W latach 2005- 2009 pracowała w Centrum Terapii „SOTIS” jako koordynator zespołu ds. terapii małego dziecka. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 24 w Wilanowie. Bliskie jest jej myślenie o rodzicielstwie duńskiego pedagoga i terapeuty Jespera Juula oraz założenia podejścia Porozumienia bez Przemocy (NVC, Nonviolent Communication) Marshalla B. Rosenberga.